Pihalni okester Litostroj leta 1992

Skupinska slika orkestra (31. 5. 1992)

Zadaj stojijo:Maks Kričaj, Maks Kozole, Ivo Gulič, Anton Fortuna, Tomaž Novak, Drago Razboršek, Petar Lonjak, Karel Marinšek, Srečo Anžur, Peter Zdovc, Blaž Bergant, Frane Kuzmanič, Matjaž Mušič, Anton Zupanc, Milan Pušnik, Igor Kadunc

V sredini stojijo: Marjan Stropnik, Ivan Nikšić, Tinka Majaron, Franc Gregorec, Maja Zupančič, Ivan Zaman, Mateja Sintič, Marko Kovač, ?, Klavdija Eržen, Marjan Gradišar, Brigita Pavlin, Janez Polanc, Jože Bergant, Milovan Živič, Živko Bergant, Miha Gradišar, Franc Kalan, ?, ?, Rasto Raztresen, Matej Gostič

Spredaj: Marjan Prudič, Sašo Pušnik, Marjeta Zabukovec, Gregor Blažon, Matija Šmalcelj, Branko Kovač, Edvard Presečnik