Dirigentu je dodeljena vloga umetniškega vodstva in usmerjanja orkestra. Vsak od naših dirigentov je dodal svoj pečat nekemu obdobju delovanja godbe in jo popeljal k različnim dosežkom in uspehom.

Dirigent Leander Pegan

Leander Pegan (1950-1977)

Ob ustanovitvi Mladinske godbe Litostroj je bil za dirigenta izvoljen takratni dirigent pihalne godbe Spodnja Šiška. S svojim angažiranjem na začetku je poskrbel, da so godbeniki dobili “uporabne” inštrumente, v svojem dolgoletnem vodenju orkestra pa je z godbeniki prepotoval dobršen del takratne Jugoslavije in tudi Evrope. Orkester je vodil kar 27 let.

Blagoje Ilić (1977 – 1987)

Po rodu iz Crne Trave blizu Leskovca v Srbiji, je po končani vojaški glasbeni šoli leta 1959 prišel v Slovenijo na delovno mesto člana vojaškega pihalnega orkestra, kjer je 11 let igral trobento in violončelo. Ob delu je končal Pedagoško akademijo in se leta 1977 zaposlil v Litostroju, kjer je bila ena od njegovih nalog tudi vodenje sindikalnega pihalnega orkestra. Kot dirigent se je lotil študija bolj zahtevnih skladb, zaradi česar je lahko orkester začel izvajati tudi samostojne koncerte. V tem času so posneli tudi gramofonsko ploščo.

Dirigent Blagoje Ilić

Marjan Stropnik (1987 – 1994)

Končal je Akademijo za glasbo in je bil prvi pozavnist v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. Doma je bil iz Velenja, kjer je 25 let tudi igral pri Rudarski godbi Velenje. Kot dirigent litostojskega pihalnega orkestra je za sodelovanje navdušil mnogo mladih glasbenikov in poskrbel za sodobnejši repertoar po zgledu sodobnih evropskih pihalnih orkestrov. Pod njegovim vodstvom so začeli prirejati novoletne koncerte in dosegati vidnejše uspehe na tekmovanjih pihalnih orkestrov Slovenije, z Mešanim pevskim zborom Litostroj pa so leta 1990 izdali tudi kaseto. Za zavzeto delo dirigenta in glasbenika smo ga imenovali za častnega člana Pihalnega orkestra Litostroj.

Edvard Eberl (1994 – 1996)

Leta 1994 je orkester prevzel Edvard Eberl, sicer dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra Svea Zagorje. Orkester je nadaljeval s tradicionalnimi novoletnimi koncerti in se redno udeleževal srečanj pihalnih godb.

Tomaž Grintal (1996 – 1998)

Je vsestranski glasbenik, skladatelj, aranžer in glasbeni pedagog, štejemo ga med vodilne slovenske jazzovske trobentače. Igral je v Big Bandu RTV Slovenija, vodil pa je tudi orkester Žabe. Trobento je začel igrati leta 1957 v našem Mladinskem pihalnem orkestru Litostroj kot najmlajši fantič bratov Grintal, v orkestru sta igrala tudi njegov brat in oče. Vodenje Pihalnega orkestra Litostroj je prevzel leta 1996.

Franc Gornik (1999 – 2006)

Vsestranski akademski glasbenik, profesor, flavtist, ki je najprej služboval v Vojaškem orkestru, nato pa v Godbi milice kot flavtist in pomočnik dirigenta, leta 1983 pa je bil imenovan za dirigenta Godbe milice in je to delo opravljal do upokojitve. Dolga leta je uspešno vodil tudi Partizanski pevski zbor. Sicer je Franc Gornik človek velikih talentov. Rad ima naravo, navdihujejo ga hribi, neštetokrat je osvojil Triglav, lovec, ribič, tudi čebelar (bil je celo čebelarski preglednik), strasten pridelovalec zelenjave, ki je zaljubljen v svojo frajtonarico in konje. Za zavzeto delo dirigenta in glasbenika smo ga imenovali za častnega člana Pihalnega orkestra Litostroj.

Gregor Vidmar (2006 – 2021)

Vodenje Pihalnega orkestra Litostroj je prevzel konec oktobra 2006 in ga vodil celih 15 let. Z njegovim prihodom je v orkestru zavel nov veter. Orkester je začel graditi na tonu, uravnoteženosti med posameznimi sekcijami in fraziranju. Kot umetniški vodja je vsako leto pripravil tematski izbor atraktivnih zahtevnejših skladb, ki jih smo jih predstavili na premiernih koncertih. Več o njem …

Damjan Tomažin (2021 – )

Vodenje pihalnega orkestra je prevzel avgusta 2021. Več o njem…