Naše delo finančno in drugače podpirajo naslednji sponzorji:

Žal so današnji časi vse prej kot naklonjeni naši dejavnosti. Za ljubiteljsko kulturo je na voljo vedno manj denarja, čeprav ga za svoje delovanje nujno potrebuje. Vsak inštrument stane od nekaj sto do več tisoč evrov, poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za njihovo redno vzdrževanje in servisiranje. Kar nekaj denarja namenimo tudi za nakup notnega materiala in za plačilo avtorskih pravic. Dodatne stalne stroške predstavljajo honorar dirigenta in stroški, povezani z organizacijo in izvedbo koncertov (na primer najem dvorane za koncert, postavitev ozvočenja in osvetlitve, honorarji gostov, napovedovalcev in drugih zunanjih sodelavcev, avtobusni prevozi za gostovanja). Naša velika želja je tudi zamenjava godbenih uniform, kar predstavlja strošek vsaj 500 evrov na godbenika.

Prosimo vas, če nas lahko podprete s svojo donacijo ali sponzorstvom in tako omogočite dejavnost, ki z živo glasbo popestri naše mesto, razveseli veliko število ljudi, mlade pa vrača k vrstniškemu in medgeneracijskemu druženju. V zameno za donacijo boste deležni javne omembe oz. zahvale na naših prireditvah in spremnih materialih. Prav tako pa se lahko dogovorimo, da s svojim nastopom popestrimo katerega od vaših dogodkov.

Vaše finančne vzpodbude oz. pomoči, ki jo lahko nakažete na naš transakcijski račun, bomo izjemno veseli. Če pa imate zamisel za kakršno koli drugačno obliko pomoči ali sodelovanje, bomo veseli vašega predloga in z veseljem pričakujemo vaše sporočilo.