Izvršni odbor

Matej Gostič, predsednik
Simon Sitar, podpredsednik
Matjaž Mušič, tajnik, blagajnik
Brane Kuharič
Primož Mrvar
Kristijan Jesih
Jure Gorjup

Nadzorni odbor

Jernej Bolka, predsednik
Tinka Majaron
Urban Šegedin

Častno razsodišče

Nataša Hladnik, predsednica
Anita Pavlin
Miha Jazbinšek
Boris Gložančev, nadomestni član
Anton Zupanc, nadomestni član

Arhivar

Tomaž Novak

Gospodar

Ivan Zaman

Ante Burić
Franc Gornik
Maks Kričaj
Franc Gregorec
Marjan Stropnik