Pihalni okester Litostroj leta 1999

Skupinska slika orkestra (6. 11. 1999)

Zadaj stojijo: Branko Sladič, Ivan Nikšić, Maks Kozole, Tomaž Novak, Milan Pušnik, Miro Gravnar, Matjaž Mušič, Primož Mrvar, Klemen Razboršek, Milovan Živič, Petar Lonjak, Miroslav Srbinović, Karel Marinšek, Frane Kuzmanič, Peter Zdovc, Srečo Anžur, Marjan Stropnik

V sredini stojijo: Jurij Koruza, Maja Zupančič, Anton Zupanc, Miha Gradišar, Janez Benko, Urška Vrhovec, Aleš Drenik, Jernej Bolka, Drago Razboršek, Ivan Zaman, Milan Zupanc, Jože Bergant, Robert Petrič, Marjan Gradišar, Živko Bergant

Spredaj sedijo: Franc Gornik, Anita Pavlin, Mateja Sintič, Estera Domjanič, Ante Burić, Mitja Kajfež, Marjeta Zabukovec, Matej Gostič, Rasto Raztresen, Anton Fortuna

Skrajno spredaj: Marjan Prudič, Gregor Blažon, Branko Kovač