Pihalni okester Litostroj leta 1999

Skupinska slika orkestra (13.5.2023)

Dirigent: Damjan Tomažin

1. vrsta: Matej Gostič, Urban Šegedin, Jure Savnik, Jasna Puh, Rasto Raztresen, Lovrenc Klemenčič, Filip Visočnik, Maša Kaučič Žuvela, Melita Rožič, Nika Kupljenik, Branislava Rajačić, Marjeta Raztresen, Nataša Hladnik

2. vrsta: Anita Pavlin, Boštjan Rihtar, Marijan Dečman, (subst.), (subst.), Jan Gorjanc, (subst.), Branko Kuharič, Ivan Zaman, Simon Sitar, Igor Urh, Andreja Eršte, Marko Kovač, Zdenko Brovč, Drago Razboršek, Maks Andrin, Jernej Bolka

3. vrsta: Milan Pušnik, Mateja Gorenc, Anton Zupanc, Robert Furlič, Matjaž Mušič, Kristijan Jesih, Jure Močilnikar, Tomaž Novak, Tinka Majaron, Matjaž Wagner

4. vrsta: Tone Jurečič, Damjan Kozole, Miha Šoba, Miha Jazbinšek, Boris Gložančev, Jure Gorjup, Primož Mrvar, Igor Batagelj, Brane Kuharič

5. vrsta: Peter Munda, Nika Košir, Gregor Blažon, Bojan Travnikar

Pihalni okester Litostroj leta 1999
Pihalni okester Litostroj leta 1999