Mladinska godvba Litostroj 1953

Ena prvih skupinskih fotografij litostrojske godbe

Leander Pegan, Andrej Kajfež, Marjan Prudič, Miha Škerjanc, Avgust Sotler, Andrej Rovs, Matija Radelj, Milan Radelj, Mitja Kajfež, Jože Rott, Janez Mramor, Hinko Masten, Andrej Levc, Lovro Farkoš, Jože Zorc, Hugo Porenta, Janez Sotler, Zvone Škrbec, Iven Jerina, Ivan Pugelj, Ivan Žunec, Marjan Buh, Franc Mihelič, Ludvik Mramor, Janez Pugelj, Pinori, Janez Tratnik, Anton Hiti, Janez Križman, Maks Kričaj, Lender Pegan ml., Matija Humer, Štefan Ratajc, Zdenko Gruden, Ivan Štiftar, Jože Prosen, Anton Fortuna, Jože Teršar, Viktor Magajna, Martin Kus, Jože Repnik, Franjo Debevc, Velkavrh, Anton Grintal, Jure Grintal, Vlado Dobnikar, Milan Škrbec, Karel Žnidaršič, Ciril Pavlin, Viktor Eltrin, Jože Pavšin